Hydraulický olej OH-HM 46

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hydraulický olej OH-HM 46
Kód zákazky: Z20242006
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09211610-0
Predpokladaná hodnota: 390,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 08:41
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: ZAHORKA
Adresa: Závodie 2/2
97652 Čierny Balog
NUTS: -
Miesto dodania: Čierny Balog, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty