Učebné, didaktické pomôcky - laboratórna technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Učebné, didaktické pomôcky - laboratórna technika
Kód zákazky: Z20241997
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 762,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS