Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
Kód zákazky: Z20242000
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39830000-9
Predpokladaná hodnota: 9 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 15:17
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GERIUM
Adresa: Pri trati 10927/47
82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS