Multifunkčný kultivátor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Multifunkčný kultivátor
Kód zákazky: Z20241988
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 16100000-6
Predpokladaná hodnota: 3 772,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 13:15
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty