lepenka šedo – šedá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: lepenka šedo – šedá
Kód zákazky: Z20241994
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30197600-2
Predpokladaná hodnota: 2 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gucmanova 670/19
92041 Leopoldov
NUTS: -
Miesto dodania: Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty