Ofsetový biely bezdrevný papier a kartón

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ofsetový biely bezdrevný papier a kartón
Kód zákazky: Z20241995
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30197630-1
Predpokladaná hodnota: 18 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 09:20
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gucmanova 670/19
92041 Leopoldov
NUTS: -
Miesto dodania: Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty