Autobusová doprava pre denné centrá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Autobusová doprava pre denné centrá
Kód zákazky: Z20241965
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60140000-1
Predpokladaná hodnota: 21 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51
91701 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty