Matrace bez poťahu, podhlavník klinový bez poťahu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Matrace bez poťahu, podhlavník klinový bez poťahu
Kód zákazky: Z20241964
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39143112-4
Predpokladaná hodnota: 8 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gucmanova 670/19
92041 Leopoldov
NUTS: -
Miesto dodania: Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS