Tlačiareň a tonerová náplň do tlačiarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlačiareň a tonerová náplň do tlačiarne
Kód zákazky: Z20241969
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30120000-6
Predpokladaná hodnota: 740,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS