Plynový varný kotol s okrúhlym duplikátorom KG-150-O-R s pripojením na komín / ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Plynový varný kotol s okrúhlym duplikátorom KG-150-O-R s pripojením na komín / ekvivalent
Kód zákazky: Z20241977
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39314000-6
Predpokladaná hodnota: 8 327,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Senica
Adresa: Štefánikova
90525 Senica
NUTS: -
Miesto dodania: Senica, Senica, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS