Dodávka elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie
Kód zákazky: Z20241982
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 11 979,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Lúčka
Adresa: Lúčka 77
08271 Lúčka
NUTS: -
Miesto dodania: Lúčka, Sabinov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty