Originálne tonerové náplne do digitálnych tlačových produkčných zariadení MINOLTA

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originálne tonerové náplne do digitálnych tlačových produkčných zariadení MINOLTA
Kód zákazky: Z20241983
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125000-1
Predpokladaná hodnota: 3 850,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gucmanova 670/19
92041 Leopoldov
NUTS: -
Miesto dodania: Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS