Elektrické spotrebiče

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrické spotrebiče
Kód zákazky: Z20241984
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31680000-6
Predpokladaná hodnota: 957,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 14:20
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty