Rôzne tlačivá -- obaly, diplomy, vysvedčenia, dodatky, nálepky, osvedčenia, imatrikulačný sľub

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rôzne tlačivá -- obaly, diplomy, vysvedčenia, dodatky, nálepky, osvedčenia, imatrikulačný sľub
Kód zákazky: Z20241968
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 4 504,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hrabovská cesta
03401 Ružomberok
NUTS: -
Miesto dodania: Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS