Technické vybavenie - notebook

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické vybavenie - notebook
Kód zákazky: Z20241961
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 9 163,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ulica Československej armády 1450/39
04501 Moldava nad Bodvou
NUTS: -
Miesto dodania: Moldava nad Bodvou, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty