Technické vybavenie - tablety a tlačiareň

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické vybavenie - tablety a tlačiareň
Kód zákazky: Z20241962
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213200-7
Predpokladaná hodnota: 4 996,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 13:30
Vyhlásenie: 18.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ulica Československej armády 1450/39
04501 Moldava nad Bodvou
NUTS: -
Miesto dodania: Moldava nad Bodvou, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS