Výpočtová technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výpočtová technika
Kód zákazky: Z20241943
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213300-8
Predpokladaná hodnota: 1 540,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
845 35 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: -
Miesto dodania: Stará Lesná, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty