Granulovaná kŕmna zmes pre kone.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Granulovaná kŕmna zmes pre kone.
Kód zákazky: Z20241946
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15700000-5
Predpokladaná hodnota: 2 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Parková 13
951 93 Topoľčianky
NUTS: -
Miesto dodania: Topoľčianky, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty