Drevné pelety

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Drevné pelety
Kód zákazky: Z20241940
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09111400-4
Predpokladaná hodnota: 21 875,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Novoť 976
02955 Novoť
NUTS: -
Miesto dodania: Novoť, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Drevné pelety (Z20241940)