Ovocie a zelenina

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ovocie a zelenina
Kód zákazky: Z20241941
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15300000-1
Predpokladaná hodnota: 27 667,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 13:45
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Adresa: Winterova ul. 66
92101 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty