3D tlačiareň

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 3D tlačiareň
Kód zákazky: Z20241920
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42960000-3
Predpokladaná hodnota: 879,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: 3D tlačiareň (Z20241920)