Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z20241936
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 72 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 13:33
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Školská 66
91105 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty