Obnova ročnej podpory pre Cisco Firepower

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova ročnej podpory pre Cisco Firepower
Kód zákazky: Z20241917
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48761000-0
Predpokladaná hodnota: 3 450,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Švermova 1394/43
97404 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty