Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované
Kód zákazky: Z20241922
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39370000-6
Predpokladaná hodnota: 1 248,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:21
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Svidník, Svidník, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty