Malotraktor s príslušenstvom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Malotraktor s príslušenstvom
Kód zákazky: Z20241924
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 30 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Kysucké Nové Mesto
Adresa: Námestie slobody 94/27
02401 Kysucké Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty