Vrecká filtračné a filtre vzduchové

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vrecká filtračné a filtre vzduchové
Kód zákazky: Z20241925
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39713431-3
Predpokladaná hodnota: 476,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 11:32
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty