Čistiace a hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky
Kód zákazky: Z20241911
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 560,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 08:37
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Svidník, Svidník, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS