Kosenie zelene v okolí obchodných centier

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kosenie zelene v okolí obchodných centier
Kód zákazky: Z20241908
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77314100-5
Predpokladaná hodnota: 7 457,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: UNICARBACK, s.r.o.
Adresa: Fraňa Mráza 624
010 01 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty