Stavebný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný materiál
Kód zákazky: Z20241903
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44111000-1
Predpokladaná hodnota: 5 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 14:44
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty