Mrazená hydina, zelenina a ryby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mrazená hydina, zelenina a ryby
Kód zákazky: Z20241910
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15331170-9
Predpokladaná hodnota: 7 760,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 16:45
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov - Smaragd
Adresa: Sládkovičova 30
94701 Hurbanovo
NUTS: -
Miesto dodania: Hurbanovo, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty