Reklamné predmety s potlačou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Reklamné predmety s potlačou
Kód zákazky: Z20241882
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22460000-2
Predpokladaná hodnota: 2 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty