Elektrospotrebiče 3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrospotrebiče 3
Kód zákazky: Z20241887
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30191400-8
Predpokladaná hodnota: 938,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 14:53
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty