Potreby osobnej hygieny

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potreby osobnej hygieny
Kód zákazky: Z20241860
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33700000-7
Predpokladaná hodnota: 5 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Veľký Dvor 12
93701 Želiezovce
NUTS: -
Miesto dodania: Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty