Úžitkové vozidlo N1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úžitkové vozidlo N1
Kód zákazky: Z20241864
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Predpokladaná hodnota: 21 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mestské služby mesta Trnava
Adresa: Priemyselná ulica
91701 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty