Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber plastov, Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber papiera, plastový kontajner - 1100 l na zber skla,

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber plastov, Plastové kontajnery (HDPE) na separovaný zber - 1100 litrov na zber papiera, plastový kontajner - 1100 l na zber skla,
Kód zákazky: Z20241862
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34928480-6
Predpokladaná hodnota: 1 995,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Partizánska 55
07101 Michalovce
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS