Traktorová kosačka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Traktorová kosačka
Kód zákazky: Z20241849
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 16310000-1
Predpokladaná hodnota: 54 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mestské služby mesta Trnava
Adresa: Priemyselná ulica
91701 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty