Stavebný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebný materiál
Kód zákazky: Z20241857
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44111000-1
Predpokladaná hodnota: 605,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 15:49
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty