Výpočtová technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výpočtová technika
Kód zákazky: Z20241841
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213300-8
Predpokladaná hodnota: 21 963,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 12:49
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bratislavská
01841 Dubnica nad Váhom
NUTS: -
Miesto dodania: Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty