Spotrebný sklenený materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Spotrebný sklenený materiál
Kód zákazky: Z20241848
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33793000-5
Predpokladaná hodnota: 119,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo nám. 6
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty