Úžitkové vozidlo N2 s nadstavbou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úžitkové vozidlo N2 s nadstavbou
Kód zákazky: Z20241837
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34136200-1
Predpokladaná hodnota: 90 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty