Čistiace a hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky
Kód zákazky: Z20241842
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 547,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 13:21
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS