Náplne do tlačiarní - originál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náplne do tlačiarní - originál
Kód zákazky: Z20241811
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 229,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty