Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
Kód zákazky: Z20241825
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199770-8
Predpokladaná hodnota: 69 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS