Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20241831
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31681000-3
Predpokladaná hodnota: 10 089,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 11:03
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty