Reklamné predmety pre Študentskú radu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Reklamné predmety pre Študentskú radu
Kód zákazky: Z20241833
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22459100-3
Predpokladaná hodnota: 650,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 10:10
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty