Originál tonery do tlačiarne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originál tonery do tlačiarne
Kód zákazky: Z20241835
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125110-5
Predpokladaná hodnota: 636,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 10:10
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty