IP telefóny a príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IP telefóny a príslušenstvo
Kód zákazky: Z20241520
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32550000-3
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 450,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Rektorát - OpR, Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty