Deratizácia kanalizačnej siete prevádzok a nebytových priestorov závodu Humenné

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Deratizácia kanalizačnej siete prevádzok a nebytových priestorov závodu Humenné
Kód zákazky: Z20241814
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90923000-3
Predpokladaná hodnota: 7 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 13:28
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS