Softvér

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Softvér
Kód zákazky: Z20241810
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48900000-7
Predpokladaná hodnota: 6 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.3.2024 14:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Softvér (Z20241810)