Originálne tonery, kompatibilné tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Originálne tonery, kompatibilné tonery
Kód zákazky: Z20241813
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 2 220,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty